Komendant Morskiego Oddziału SG od 15 czerwca 2020 roku wznawia nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Limit przyjęć na rok 2020 wynosi do 60 osób.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.),
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

Więcej informacji znajdziecie klikając ———-> TUTAJ <———–