Mirosław Mielniczuk (z lewej), Sylwia Brzęczkowska i Przemysław Gardocki

Mirosław Mielniczuk (z lewej), Sylwia Brzęczkowska i Przemysław Gardocki

Wczoraj (13.01) burmistrz Kamienia Pomorskiego odwołał dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To kolejna spółka należąca do gminy, w której zaledwie w ciągu dwóch tygodni Stanisław Kuryłło przeprowadza radykalne zmiany.

Dotychczasowych członków Rady – Przemysława Kaczorowskiego, Agnieszkę Ujazdowską oraz Katarzynę Łęczyńską-Caronię zastąpili Mirosław Mielniczuk, Sylwia Brzęczkowska oraz Przemysław Gardocki. Nowo wybrani członkowie mieli okazję zaprezentować swoje sylwetki podczas wczorajszego spotkania z rajcami miejskimi.

Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki został Mirosław Mielniczuk. Jest mieszkańcem gminy Wolin, a w latach 1995–1998 był burmistrza tej gminy. Ukończył studia zootechniczne na Akademii Rolniczej w Szczecinie, studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1994 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W kolejnych rządach był  wiceministrem w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzorował 52 strategiczne Spółki Skarbu Państwa w obszarze rolnictwa. Obecnie jest wiceprezesem Wolińskiego Banku Spółdzielczego.

Nowym członkiem Rady Nadzorczej TBS została wczoraj Sylwia Brzęczkowska, mieszkanka Kamienia Pomorskiego. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa w zakresie technologii i organizacji budownictwa. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od listopada 2010 roku uzyskała uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek. Karierę zawodową rozpoczęła w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w 2004 jako referent do spraw sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przeszła wszystkie szczeble w kamieńskim PGK i w 2008 roku objęła funkcję prezesa. Odeszła z PGK w 2011 roku. Obecnie stoi na czele Spółki Wodociągi Rewal.

Trzecim członkiem Rady Nadzorczej TBS jest radca prawny Przemysław Gardocki absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2004 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Kancelaria Gardockiego może pochwalić się szczególnym doświadczeniem w obsłudze inwestycji i partnerstwa publiczno-prywatnego. Przemysław Gardocki zasiadał w radach nadzorczych m.in. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Szczecinie, Szczecińskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Transnet Sp. z o.o. w Policach.

 

Prezesem KTBS jest Renata Bielaszewska-Mamzer.

Prezesem KTBS jest Renata Bielaszewska-Mamzer.

Spółka Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego została zarejestrowana w marcu 2010 roku. Głównym przedmiotem działalności towarzystwa jest kupno, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, wynajem i dzierżawa nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami.

kamienskie.info