Od 1 lutego 2021 roku nastąpi zmiana operatora odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów. W związku z tym, użytkownicy pojemników na odpady komunalne, którzy nie zakupili pojemników, mogą spodziewać się ich odbioru przez firmę PGK Kamień Pomorski. Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Dziwnów nadal będą obowiązywały worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych.

Joanna Ciszczyk
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
UM w Dziwnowie