Trwa nabór wniosków na realizację zadań z Programu „Moja Woda”, realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie z programu otrzymają osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej jak 5000,00 zł na realizację jednego przedsięwzięcia. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany jest w okresie od 1 lipca 2020 r, do 31 maja 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać zarówno w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta, dostępny po adresem www.wnioski.wfos.szczecin.pl, jak i w wersji papierowej: wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej należy wydrukować, podpisać i dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.

Więcej informacji dotyczących Programu „Moja Woda” dostępnych jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakładce Konkursy i nabory wniosków.