Budżet obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminny Golczewo, o przeznaczeniu, której decydują bezpośrednio Mieszkańcy Gminy. Procedura rozpoczyna się od zgłaszania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu. Następnie Zespół Oceniający, składający się z wyznaczonej liczby osób, dokonuje analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. Wybierane są projekty, które podawane są ocenie mieszkańców poprzez głosowanie. W ten sposób Mieszkańcy Gminy wyrażą opinię społeczną w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2021 roku.

Jak przebiegać będzie procedura w ramach budżetu obywatelskiego?
1️⃣ Mieszkańcy Gminy Golczewo mogą zgłosić swój projekt na Formularzu Zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021 w Skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Golczewie, listownie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres urzad@golczewo.pl. Złożone formularze będą sprawdzane pod względem formalnym.
2️⃣ Wyłoniony Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będą osoby, które wcześniej złożyły Kartę Zgłoszeniową, będą dokonywały analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. W skład Zespołu Oceniającego będą wchodzić mieszkańcy Gminy Golczewo oraz wyznaczeni przez Burmistrza Golczewa przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Golczewie.
3️⃣ Zespół Oceniający będzie rekomendował projekty przeznaczone do dalszych konsultacji z mieszkańcami Gminy Golczewo.
4️⃣ Dalszy krok to GŁOSOWANIE mieszkańców!
5️⃣ Osoby posiadające czynne prawo wyborcze będą mogły oddać głos na maksymalnie 3 z zaproponowanych projektów. Głos swój będzie można oddać poprzez Kartę do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021.
Informacje i formularze są dostępne pod adresem: http://bip.golczewo.pl/unzip/7351.dhtml 💻
Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2021:
☑️ 04.01.-18.01.2021 r. – zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
☑️ 04.01.-11.01.2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w pracach Zespołu Oceniającego
☑️ 25.01.-08.02.2021 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Oceniający
☑️ 16.02.-02.03.2021 r. – głosowanie mieszkańców
☑️ publiczna prezentacja wyników głosowania – niezwłocznie po podliczeniu głosów, jednak nie później niż do 16 marca 2021 r.