Zbliża się czas migracji płazów na godowiska. Mając na uwadze ich ochronę, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego rozpoczęli montaż barier ochronnych wzdłuż drogi nr 102 na wysokości j. Gardno.  Gdy tylko rozpoczną się migracje, rozpocznie się przenoszenia płazów.

Płazy są najbardziej zagrożoną dużą grupą taksonomiczną wśród zwierząt. Są one zagrożone z bardzo wielu powodów, a jednym z nich jest wzmożony ruch pojazdów samochodowych, oddziałujący na płazy bezpośrednio – powodując ich śmierć w wyniku kolizji z pojazdami.

Badania pokazują, że tylko w czasie migracji wiosennych ginie od 40 do 50% osobników z populacji ropuch szarych (Beebee 1996). Już przy natężeniu ruchu wynoszącym 4 samochody na godzinę ginie 10% migrujących ropuch, a przy natężeniu 60 samochodów/godzinę straty sięgają aż 75% (Kuhn 1987). Droga wojewódzka nr 102 w okolicy jeziora Gardno, w czasie migracji stanowi miejsce, gdzie dochodzi do znacznych strat w populacji płazów. Dlatego pracownicy WPN podjęli działania ograniczające ich śmiertelność.

źródło:
A. Łepek
WPN