Sąd Rejonowy Szczecin – Śródmieście na posiedzeniu (13.12) uchylił wszystkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec Adriana Guranowskiego. Chodzi o postanowienie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie decyzji o zatrzymaniu prezesa PGK, nałożeniu na niego środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. złotych oraz zawieszeniu w pełnieniu funkcji prezesa.

Sąd (13.12) orzekł, iż zatrzymanie Adriana Guranowskiego było całkowicie bezpodstawne. W uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że nie zachodziła podstawa do zatrzymania, ponieważ nie wystąpiło prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez Guranowskiego. W konsekwencji uchylono także środki zapobiegawcze tj. kaucję w kwocie 50 tys. złotych (która ma zostać zwrócona) oraz zawieszenie w pełnieniu czynności prezesa spółki i dozór policyjny.

Sąd jednoznacznie wskazał, że zarówno zatrzymanie jak i postawione zarzuty miały opierać się na zeznaniach nie znajdujących potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym. Piątkowe orzeczenie otwiera prezesowi PGK drogè do odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie.