DSC08130

Andrzej Jędrzejewski, który od kwietnia 2015 roku do 21 lutego 2016 bez konkursu pełnił obowiązki dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach wygrywa konkurs na dyrektora w placówce którą kierował przez minione dziewięć miesięcy.

Komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki oraz po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych dokumentów i po przeprowadzonych z kandydatem rozmowach stwierdziła, że spełnił on wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Ponadto posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zajmowania przedmiotowego stanowiskanapisał w uzasadnieniu do swojego wyboru starosta Józef Malec.

Dom Wczasów Dziecięcych to placówka, która w ocenie części radnych od dawna powinna być zlikwidowana. Od dłuższego jest ona jedynie obciążeniem dla objętego Programem Postępowania Naprawczego budżetu powiatu. Jeszcze w grudniu ub. roku ważyły się losy likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych. To właśnie Jędrzejewski przekonywał, że jest w stanie zrestrukturyzować Dom Wczasów Dziecięcych.

W takim kształcie jednostka funkcjonować nie może bo godzi to w osobę menadżera. Zdecydowałem się rozwiązać jedną umowę o pracę. Moje działania idą w kierunku znalezienia rozwiązania bez likwidacji. Myślę, że jest to droga którą można wybrać i zatrudnienie zrestrukturyzować. Podjąłem decyzję o tym, że nauczyciele nie będą pracowali wtedy kiedy nie ma dzieci. Do tej pory było odwrotnie. W czasie kiedy nie ma grup nauczyciele będą wybierali nadgodziny, które wynikają z pensum godzin – mówił w trakcie sesji 22 grudnia 2015 roku Andrzej Jędrzejewski.

Andrzej Jędrzejewski swoją przygodę na najwyższych szczeblach lokalnej polityki rozpoczął jako zastępca śp. Ryszarda Woźniaka. Po tragicznej śmierci byłego burmistrza od 2001 do 2002 roku pełnił funkcję burmistrza. W 2002 roku w walce o fotel burmistrza pokonał Anatola Kołoszuka. W 2006 roku nieskutecznie ubiegał się o reelekcję przegrywając ze swoim ówczesnym zastępcą Bronisławem Karpińskim. Od 2006 do 2014 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza Kamienia Pomorskiego. Jędrzejewski w listopadzie 2014 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Rady Powiatu z list Platformy Obywatelskiej.