Dobre informacje po spotkaniu roboczym Zarządu Stowarzyszenia, rodziców oraz Burmistrz Ewy Grzybowskiej w sprawie Społecznej Szkoły w Ładzinie. Spotkanie odbyło się 16 marca w następstwie ustaleń z otwartego spotkania w Ładzinie.

Konkluzje są bardzo optymistyczne, ponieważ jak udało się nam ustalić Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin, które na co dzień kieruje szkołą ma wycofać się z uchwały o likwidacji placówki. Wpływ na zmianę decyzji ma przede wszystkim możliwości przekazania dotacji z budżetu gminy w wysokości 60 tys. zł, deklaracja zaangażowania rodziców i lokalnej społeczności w życie szkoły oraz zmiany prawne, które pozwolą szkole generować dodatkowe przychody na jej bieżącą działalność.

Zespół roboczy nie kończy jednak pracy. Intencją Burmistrz Ewy Grzybowskiej jest stałe i jak najlepsze funkcjonowanie placówki, dlatego zespół będzie pracował dalej, aby Zarząd oraz rodzice mieli bieżący dostęp do specjalistów z zakresu prawa i finansów z Urzędu oraz możliwość szybkiego działania wobec jakichkolwiek problemów. Pracownicy Gminy wesprą również szkołę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Wolina, Ewa Grzybowska, przedstawiciele rodziców, PrzewodniczącaKomisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, Elżbieta Mikołajczyk, Radna Karolina Cackowska, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin, Teresa Krzyszczak – Wilkowiecka, Skarbnik Gminy, Jolanta Bartnicka oraz Sekretarz Gminy, Ewa Deląg.