Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście właśnie poszukuje chętnych do wybudowania terminalu kontenerowego na terenie plaży w Warszowie. Zgodnie z założeniami projektu, głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie przyjmować największe kontenerowce jakie mogą wchodzić na Bałtyk.

W roku 2017 ZMPSiŚ S.A. opracował koncepcję techniczno-programową dla inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Na podstawie tej koncepcji ustalono optymalną lokalizację głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu oraz  opracowano propozycje związane z dostępem do tego terminala strony lądu i morza, a także propozycje rozwiązań konstrukcyjnych dla podstawowych obiektów tego terminala. ZMPSiŚ S.A. zakłada, że docelowy poziom przeładunków głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu wynosić będzie 1,5 mln TEU, a roczna zdolność przeładunkowa 2,0 mln TEU.

Przy wyborze sposobu zagospodarowania terenu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu na lądzie i morzu ZMPSiŚ S.A. zakłada jak najmniejszą ingerencją w otoczenie, w tym w otaczającą przyrodę a także wykorzystanie obszaru leśnego jako naturalnego ekranu chroniącego obszar zamieszkały przed hałasem generowanym przez działalność portową, dzięki znacznej odległości terminalu od zabudowań mieszkalnych.

Zgłoszenia można składać w terminie do dnia 27 marca 2020 roku.