Proboszcz Parafii Św. Mikołaja Biskupa oraz Burmistrz Wolina zapraszają na uroczystą liturgię z okazji Święta Plonów, która odbędzie się w najbliższą sobotę 12 września. Msza rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kolegiacie Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie.

W programie przewidziano również występ zespołu ludowego oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Projekt ze wsparciem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji