Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21. O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą dzieci i młodzież , którzy w roku kalendarzowym 2020 kończą nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 16 lat. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Wymagane dokumenty do aplikacji to wniosek, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole muzycznej I stopnia, dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel, klauzula informacyjna. Szkoła prowadzi nabór na specjalizację: Akordeon, Altówka, Flet, Fortepian, Gitara, Saksofon, Skrzypce, Wiolonczela.

Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska 9b
Sekretariat: tel. 91 32 10 102;
czynny wt. – pt. w godz. 10.00 – 18.00;
sobota w godz. 8.00 – 15.00 strona www: psmkamienpomorski.jimdo.com

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1 MARCA – 15 MAJA 2020 r.
TERMIN BADANIA PRZYDATNOŚCI:
16 MAJA 2020 r. godz. 15.00 w budynku szkoły.