Blisko 700 tys. złotych drożej niż pierwotnie planowano będzie kosztować modernizacja I etapu przebudowy tzw. przejścia przez Gostyń. Wszystko przez fakt wykluczenia z przetargu firmy Tauber Polska, która w ocenie specjalistów ze Starostwa nie dopełniła wszystkich wymagań formalnych związanych z przetargiem.

Przebudowa obejmuje pierwszy etap, tzw. przejście przez Gostyń. Zmodernizowany zostanie blisko 700 metrowy odcinek drogi. W wyniku prac zostaną poszerzone krawężniki oraz sama nawierzchnia. Wybrany wykonawca będzie musiał wybudować kanalizację deszczową z wpustami drogowymi oraz wykonać sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach i zainstalować znaki pionowe.

Temat był przedmiotem dyskusji radnych w trakcie ostatniej sesji (3.12). Wtedy też tłumaczono, że firma Tauber pomimo wezwania nie dostarczyła jednego z dokumentów opatrzonego własnoręcznym podpisem. Oznacza to, że zarówno Powiat Kamieński jak i Gmina Świerzno po decyzji urzędników starostwa będą musieli przeznaczyć dodatkowe środki na inwestycje.

– Z uwagi na to, że jest to firma niemiecka, przedłożyli oni dokumenty w języku niemieckim tłumaczone przez biegłego przysięgłego. Przetłumaczył podpis, imię i nazwisko ale dodał zapis podpis nieczytelny – tłumaczył radny Bogdan Wilkowski, w ocenie którego może to budzić wątpliwości.

Inwestycja uzyskała 1,3 mln złotych dofinansowania zewnętrznego. Jak podkreślano w trakcie sesji, po zakończeniu realizacji pierwszego etapu, Powiat Kamieński będzie aplikował o środki na kolejny.