Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim nie zdecydowała się przekazać aportem działki na wspieranie społecznego budownictwa czynszowego. Choć Burmistrz przekonywał, że jest to szansa i propozycja dla młodych małżeństw, tylko jedna osoba zdecydowała się poprzeć tego typu pomysł.

To jedno z zadań i elementów rozwoju miasta. To propozycja dla rozwoju młodych małżeństw, aby zachęcić ich do zamieszkania. To oferta dla osób, które nie stać na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, ale ich dochody nie pozwalają na uzyskania mieszkania komunalnego z gminy – zaznaczał Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Środki miałyby pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest współinicjatorem programu rządowego (finansowanie zwrotne SBC), który od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne w szerszej skali niż produkty komercyjne. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach. Nowy program rządowy pomaga w realizacji polityki miejskiej i programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

Dzięki decyzji Rady, na ulicy Wolińskiej, terenie po byłym przedszkolu mogłyby powstać mieszkania dla kilkunastu rodzin. Oferta byłaby skierowana dla rodzin, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, ale jednocześnie nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania, a jego wysokość będzie zależeć od kryterium dochodowego w rodzinie.

Nie jestem przeciwna budowaniu mieszkań, ale po przemyśleniu w tym miejscu chcieliśmy wybudować dom seniora. Porozmawiałam ze swoimi koleżankami, a że jestem przedstawicielką seniorów, to wiem, że wszyscy są za tym, żeby w tym miejscu był usadowiony Dom Seniora. W pobliżu pogotowia i straży pożarnej, to idealne miejsce dla takich ludzi. Oni się będą czuć bezpiecznie, żeby móc zamieszkać w takim miejscu. Takie miejsce w Kamieniu jest naprawdę bardzo potrzebne, radziłabym aby poszukać innego miejsca (…) Chciałabym aby w tym miejscu powstał Dom Seniora i dzienny jak i stałego tak abym, za kilka lat mogła się do niego wprowadzić – stwierdziła radna Jadwiga Cuber.

Ta inwestycja jest szansą dla rozwoju miasta. Przede wszystkim dla osób które chciałyby tu zamieszkać – starał się przekonywać Kuryłło.

Wręczę Panu mapkę, wyraźnie na niej widać, że część kwartału dominikańskiego należy do KTBS. Uważam, że jeśli już KTBS chce budować mieszkania to powinien budować je na kwartale dominikańskim. Obok są działki, z których mieszkańcy byli wywłaszczeni. Tu mogłyby być parkingi dla osób, które mieszkałyby w tych mieszkaniach. Podjęcie takich działań, aby wybudować lokale mieszkalne na terenie po byłym przedszkolu doprowadzi do tego, że stracimy działkę, która została wg starego operatu została wyceniona na 270 tys. zł. W przetargu można by ją sprzedać za 400 tys. złotych co zasiliłoby zadania własne – zaznaczył radny Jacek Golusda.

Jesteśmy już przygotowani, aby złożyć wniosek do programu, który w przyszłym roku pozwoliłby budowę mieszkań. Jeśli Państwo nie jesteście „za”, pozostawiam to jedynie do oceny – stwierdził Burmistrz.