W bieżącym roku już po raz dziesiąty w naszym Muzeum organizowane są Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa. W tym roku będą trwały od 5 do 30 września. Wszystkie wydarzenia związane z Dniami Dziedzictwa odbywać się będą siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przy ulicy Adama Mickiewicza 34 (na tzw. Kwartale Dominikańskim), a wstęp na nie będzie bezpłatny. W związku z epidemią koronawirusa uczestnicy spotkań w Muzeum są zobowiązani do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa jest 75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego. Ich program w w naszym Muzeum jest następujący:

5 września (sobota) godz. 15.00
prelekcja „Początki polskiego miasta. Kamień Pomorski 1945-1948”

9 września (środa), godz. 17.00
prelekcja „Powojenny Kamień Pomorski w relacjach świadków historii ze zbiorów Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej”

12 września (sobota), godz. 15.00
prelekcja „Brzozdowce – Kamień Pomorski. 75-lecie przybycia wysiedlonych mieszkańców Brzozdowiec na Kresach Wschodnich II RP na Ziemię Kamieńską”

16 września (środa), godz. 16.00
prelekcja „75 lat polskiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim”

19 września (sobota), godz. 15.00
prezentacja „75 lat na 75 fotografiach. Kamień Pomorski 1945-2020”

23 września (środa), godz. 17.00
prelekcja „Zycie kulturalne w Kamieniu Pomorskim w latach 1945-2020”

30 września (środa), godz. 17.00
prelekcja „Oświata w Kamieniu Pomorskim w latach 1945-2020”

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej