DSC02790

Od wtorku (5 lipca) decyzją dyrektora okręgowego Służby Więziennej czasowo zawieszono działanie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach. Jak tłumaczy rzecznik prasowy mjr Edyta Gulbinowicz, przyczyną takiej decyzji była zmniejszająca się populacja skazanych oraz wzrost nadgodzin wśród funkcjonariuszy SW, który należy zmniejszyć.

Rzecznik uspakaja, że Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim, któremu podlega Oddział Zewnętrzny w Buniewicach, będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. – Skazani z OZ w Buniewicach zostaną przetransportowani do OZ w Płotach, który podlega ZK w Nowogardzie, gdzie będą odbywali karę pozbawienia wolności zgodnie z podgrupą, którą posiadają, zatem nie stracą żadnych przywilejów, a dodatkowo zdecydowanie większa część tych skazanych zostanie skierowana do pracy – w OZ w Buniewicach oferty pracy dla skazanych były ograniczone – informuje mjr Gulbinowicz.

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Buniewicach został zawieszony czasowo na pół roku. Nie zmienia to jednak planów ministerstwa dotyczących powstania tam hali dla więźniów. – Program ministerialny został przewidziany do realizacji w ciągu 8 lat, zatem czasu jest dużo, poza tym w chwili obecnej żaden przedsiębiorca nie jest zainteresowany podpisaniem umowy przedwstępnej, która jest warunkiem koniecznym, by poczynić kolejne kroki w realizacji planu budowy hali – tłumaczy rzecznik.