Warte ponad 300 tysięcy złotych boisko pojawi się w Wysokiej Kamieńskiej. Gminni urzędnicy poinformowali o parafowaniu stosownej umowy na dofinansowanie, umożliwiające budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Boisko o wymiarach 20 m x 40 m będzie miało nawierzchnię ze sztucznej trawy zasypywanej piaskiem kwarcowym. W ramach projektu zakupiony zostanie także sprzęt do pielęgnacji nawierzchni. Na płycie boiska staną bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki oraz koszykówki. W kolejnym etapie inwestycji zostanie wykonane doświetlenie obiektu.

Utworzenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego na terenie Wysokiej Kamieńskiej zwiększy potencjał rekreacyjny i turystyczny Gminy Golczewo oraz zaplecze sportowe dla użytku uczniów, mieszkańców i turystów. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący cel: „Celem operacji jest tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku, poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji to marzec 2021 r. Gmina Golczewo pozyskała na tą inwestycję środki w wysokości 100.000,00 zł, a całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 312.964,31 zł.