Realizacja projektu pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne” jest już na ukończeniu. W ostatnich dniach wspólnie z partnerem projektu – członkami OSP w Golczewie składaliśmy i montowaliśmy zakupiony sprzęt (krzesła, stoły, wieszaki). We wrześniu na zakończenie zadania planujemy organizację wydarzenia, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

Przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne” jest realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. Projekt ma na celu poprawę jakości użytkowania obiektu i organizowanych przedsięwzięć oraz zwiększenie aktywności mieszkańców. 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. 

Dziękujemy druhom z OSP w Golczewie za dotychczasową pomoc przy składaniu sprzętu oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie za opiekę merytoryczną nad realizacją projektu.