014

5 marca 2016 roku w Kamieńskim Domu Kultury odbył się powiatowy przegląd Małego Konkursu Recytatorskiego. Łącznie wystąpiło 31 osób, wśród których wyłoniono laureatów – wezmą oni udział w etapie wojewódzkim. Przyznano także wyróżnienia i nagrody książkowe. Poziom przeglądu oceniony został na wyrównany i dobry, zwrócono jednak uwagę na wyjątkowe zdolności niektórych uczestników w kategorii klas IV-VI. Jury w składzie Iwona Kowalska – Zych (przewodnicząca komisji), Mirosława Malinowska-Papuga i Robert Wawrzyniak po wysłuchaniu występów recytatorskich oraz podsumowaniu merytorycznym przeglądu przyznało następujące nagrody:

w kategorii klas I-III:
Laureat: Magdalena Kochanowicz ze Szkoły Podstawowej w Jarszewie,
Wyróżnienia: Ernestyna Marcinkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu
Pomorskim, Karolina Pęcak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim,
Aleksandra Pilitowska ze Szkoły Podstawowej w Górkach.

b

w kategorii klas IV-VI:
Laureat: Xavier Kuniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz
Aleksandra Dzioch ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dziwnowie.
Wyróżnienia: Oskar Kozłowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim,
Wiktoria Sokół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Amelia Sobieraj
ze Szkoły Podstawowej w Górkach.

w kategorii gimnazja:
Wyróżnienia:  Julia Kleszcz z Publicznego Gimnazjum w Wolinie,  Natasza
Dziągwa z Publicznego Gimnazjum „Pomerania” w Dziwnowie, Julia Kosecka ze
Społecznego Gimnazjum w Dziwnowie.

Dziękujemy wszystkim instruktorom, uczestnikom, rodzicom, członkom jury oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie przeglądu.

Kamieński Dom Kultury