Wydzierżawię garaż blaszany 3x5m przy ul.Żwirki i Wigury 1 (vis a vis Policji)od 1.03.20 r.
tel. 605583197.