Resort rozwoju robi przegląd najlepszych praktyk jakie obowiązują w Unii Europejskiej. W związku z czym, resort chce liberalizować ustawę odległościową. Nowe przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Emilewicz zapowiedziała, że nowe przepisy „będą przygotowane w ciągu pierwszego półrocza”. „Będziemy ją szeroko konsultować społecznie; chcielibyśmy, żeby nowa ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2021 r.” – podkreśliła.

Minister przypomniała, że odbyło się już pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ułatwień w energetyce prosumenckiej, na którym, jak mówiła, „przedstawiliśmy katalog tematów, którymi chcemy się zająć w tym roku”. „Jednym z nich jest właśnie liberalizacja ustawy odległościowej w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie” – zaznaczyła. Inne obszary, którymi ma się zająć resort to: rozszerzenie statutu prosumenta o wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, budynki wielorodzinne oraz ułatwienia w zakresie produkcji biogazu.

W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tzw. ustawa wiatrakowa. Zgodnie z nią wiatraki mogą być stawiane w nie mniejszej niż 10-krotność ich wysokości odległości od domów. W praktyce jest to 1,5-2 km. Ta sama odległość ma być zachowana przy budowie nowych wiatraków przy granicach m.in. parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000.

źródło:
PAP