Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Chodzi o decyzję z 22 października ubiegłego roku. Sędziowie TK orzekli wtedy, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który zezwalał na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. 

Na stronach Trybunału Konstytucyjnego opublikowane zostało uzasadnienie wyroku ws. aborcji, wydanego ponad 3 miesiące temu. Dokument liczy 153 strony. W uzasadnieniu czytamy, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia a każde życie ma taką samą wartość: W uzasadnieniu napisano także, że pojęcie „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu” ma charakter nieostry a prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, nie jest wystarczające dla dopuszczalności pozbawienia życia człowieka w okresie prenatalnym.Samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka wadami ma charakter eugeniczny.

W ocenie Trybunału, art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. nie pozwala przyjąć, że duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu ma stanowić podstawę do automatycznego domniemania naruszenia dobrostanu kobiety ciężarnej, zaś samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka takimi wadami ma charakter eugeniczny. W przepisie tym zabrakło odniesienia do mierzalnych kryteriów naruszenia dobra matki uzasadniających przerwanie ciąży, czyli takiej sytuacji, w której nie można byłoby od niej prawnie wymagać poświęcenia danego dobra prawnego – dodano w uzasadnieniu wyroku Trybunału.

Do wyroku zdania odrębne zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Wpłynęły też trzy zdania odrębne do uzasadnienia wyroku TK. Zgłosili je sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak. Publikacja uzasadnienia otwiera drogę do wejścia wyroku w życie. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw. 

Zgodnie z prawem dopiero po jego ogłoszeniu w Dzienniku, wyrok zacznie obowiązywać. To znaczy, że dopiero wtedy zakazane będzie przeprowadzenie aborcji w przypadku, gdy płód obciążony jest wadami, uniemożliwiającymi samodzielne życie.