W obliczu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonej przez rząd w maju tego roku, wszystkie samorządy w Polsce zostały zobowiązane do dostosowania się do nowych wymogów, które nakłada prawo UE. Po Dziwnowie, Golczewie oraz Międzyzdrojach, także Rada Miejska w Wolinie, w trakcie dzisiejszej sesji będzie musiała zdecydować o nowych stawkach za odbiór odpadów. Taka decyzja w najbliższym czasie będzie również czekać Kamień Pomorski oraz Świerzno. 

Zgodnie z nowymi przepisami znika możliwość wyboru odnośnie segregacji, ponieważ w myśl nowych przepisów segregowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich, a kara za niesegregowanie odpadów może wynosić od dwóch do czerech krotności stawki opłaty za odpady segregowane. Wobec rosnących cen m.in. transportu i składowania odpadów ale też i kosztów pracy, niektóre gminy powiatu kamieńskiego już jakiś czas temu dokonały podwyżek opłat.

Tak, aby zbilansować funkcjonowanie gospodarki odpadami, na podwyższenie stawek w tym roku zdecydowała się np. Gmina Golczewo, która już w lutym ustaliła nowe wyższe opłaty. Tam stawki nie były zmieniane od 4 lata, a koszty znacząco wzrosły co powodowało rokroczne straty i potrzebę corocznego uszczuplania budżetu z innych pozycji, na rzecz gospodarki śmieciowej.

Na podobny krok w maju zdecydowały się Gminy Międzyzdroje oraz Dziwnów. W tych gminach, opłata jest naliczana od ilości metrów sześciennych zużytej wody. – Podwyżka jest nieunikniona z kilku względów. Ze względu na koszt paliwa, koszty pracy ale także bardziej przyziemnych tematów jak wprowadzanie na wysypiska śmieci systemów przeciwpożarowych, abyśmy uniknęli sytuacji jak na wschodzie tj. płonących wysypisk śmieci. Musimy też sobie zdawać sprawę, że ta podwyżka, nie jest ostatnią jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów, bo w najbliższym roku opłata marszałkowska wzrośnie. Chcemy się na te złe czasy przygotować, w związku z czym przewidujemy zmiany, bo nasz system wprowadza segregację na poziomie 25%, jeżeli tego nie zmienimy to będziemy karani – przekonywał radnych Burmistrz Mateusz Bobek.

Wyższe koszty gospodarowania odpadami musieli także odczuć mieszkańcy Gminy Dziwnów, w której to wzrost różnych czynników niezależnych od gminy, po analizie gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok wykazywano, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu o ponad 630 tys. złotych. W najbliższym czasie, zmiana wysokości stawek czeka także gminę Kamień Pomorski oraz Świerzno.

Dziś przed taką decyzją staną wolińscy radni. Według nowych propozycji, stawka za odbiór odpadów zbieranych selektywnie wyniesie 18 złotych, natomiast w sposób nieselektywny 36 złotych. W życie wejdzie nowa opłata dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przewiduje się wprowadzenie opłaty ryczałtowej w wysokości 169 złotych za jeden domek jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 338 złotych jeżeli odpady zbierane są nieselektywnie. Kwestię nowych stawek rozpatrzą na dzisiejszej sesji radni.

Skąd taka potrzeba? Odpowiedź jest podobna jak w przypadku ościennych samorządów. Nieustająco rosnące koszty i niedostosowanie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami w poprzednich latach. Wystarczy przypomnieć, że po analizach systemu gospodarowania odpadami wykonywanych jeszcze w poprzedniej kadencji, już w kwietniu 2016 roku oszacowano potrzebę podniesienia stawek do kwoty 15 zł za odpady niesegregowane, 25 złotych w przypadku niesegregowanych oraz odpowiednio 210 złotych / 350 złotych opłaty za odpady odbierane z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Z części decyzji jednak wtedy się wycofano i podjęto je dopiero w styczniu 2018 roku. Wtedy to pomimo podwyżek, na koniec 2018 roku w gminnej kasie miało zabraknąć od 150 do 200 tys. złotych w systemie gospodarowania odpadami.