To był wyjątkowy dzień dla wolińskich pedagogów, którzy otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Czterech nauczycieli tj. pani Anna Marcinkiewicz i pani Ewa Kopańska z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, pani Marta Gaskil z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie oraz pani Monika Dylik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

Po złożeniu uroczystego ślubowania w obecności burmistrz Ewy Grzybowskiej i zastępcy burmistrza Jarosława Mikołajczyka, nauczyciele otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Egzamin odbył się 25 sierpnia br., i zakończył się pozytywnym rezultatem. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Wolina.