DSC08536

Rada Miejska w Wolinie zatwierdziła przyszłoroczny budżet zaproponowany przez burmistrza Eugeniusza Jasiewicza. Dochody samorządu mają wynieść 44,7 mln zł, natomiast wydatki 42,8 mln zł. Uzyskana nadwyżka ma posłużyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. – Mam wątpliwość co do realizacji tego budżetu. Co potwierdza życie, obawy są zasadne co widzimy po rokrocznej emisji obligacji komunalnych. W tym roku robimy to samo, planujemy potężną kwotę ze sprzedaży nieruchomości. Idziemy w takim kierunku, że nasze dzieci będą jeszcze spłacać zobowiązania zaciągnięte przez burmistrza Jasiewicza – stwierdził radny Witold Rudnicki.

Kliknij aby zobaczyć, na co w przyszłym roku zostaną przeznaczone środki

Skąd obawy radnego Witolda Rudnickiego? To właśnie nieosiągnięcie zawyżonych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do gminy Wolin było m.in. powodem sięgania przez ostatnie dwa lata po obligacje komunalne. W 2014 roku zasypano w ten sposób dziurę budżetową wynoszącą 6 mln zł, natomiast w 2015 roku były to 3 mln zł.

Zobacz także: Burmistrz znów łata dziurę obligacjami

Kwestia dochodów ze sprzedaży nieruchomości to nie jedyny temat, który poruszany był przez radnych. Beata Majewska zaproponowała szereg oszczędności. Na czym Wolin miałby oszczędzać? Dofinansowanie zaplanowanych na przyszły rok imprez: Festiwalu Słowian i Wikingów (ze 150 tys. zł do 75 tys. zł), na błoniach Polsko – Niemiecki Jarmark Się zaczyna (z 90 tys.zł o 45 tys. zł), Polsko – Niemieckie Spotkania Sztuki (z 60tys zł o 30tys. zł), Polsko – Niemieckie Ottonowe Święto Plonów (z 70 tys.zł o 35tys. zł).

DSC08544

Patrząc na trzy cmentarze, którymi zarządza ZGKiM na których nie ma np. oświetlenia, czystość głównych alei pozostawia wiele do życzenia, w Kołczewie kaplica rozpada się dlatego wnioskowałabym o zmniejszenie kwoty z cmentarzy (z 195 tys.zł o 95 tys. zł) bo nie wiem na co idą te pieniądze. Administracja Publiczna – promocja gminy (130 tys. do 100 tys. zł). Kultura fizyczna (z 400 tys. zł na 300 tys. zł) na Vinetę Wolin oraz wydatki na OSiR z 730 tys. zł do 400 tys. zł – stwierdził radna Majewska.

Na co miało trafić zaoszczędzone w ten sposób 810 tys. zł? Na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i ustalenie ich budżetów na poziomie równym 2015 roku, na zwiększenie diet sołtysów o 150 zł miesięcznie (zwiększenie budżetu o 54 tys. zł). Radna chciała także wprowadzić do budżetu wykonanie nowego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kołczewie (95 tys. zł), wykonanie dokumentacji technicznej na budowę miejscowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Sołectwie Łuskowo (56 tys.zł), budowę miejscowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Sołectwie Ostromice (etap pierwszy 200tys. zł), przebudowę drogi gminnej Osadników Wojskowych w Miejscowości Kołczewo (etap pierwszy 100tys. zł), przebudowę drogi gminnej od sklepu do dworca PKP (etap pierwszy 100 tys.zł), budowę 120 metrów chodnika od miejscowości do świetlicy w Dobropolu (50 tys. zł).

Za wprowadzeniem poprawek głosowało 4 radnych opozycji, 10 osób było przeciw. Ostatecznie budżet przeszedł w kształcie zaproponowanym przez burmistrza Wolina.