To jeden z ważniejszych dni w historii Gminy Wolin. Tamtejszy samorząd może się bowiem pochwalić podpisaniem 100% dofinansowania na niebagatelną kwotę 13 mln złotych! Dzięki środkom dojdzie do zagospodarowania plaży i utworzenia przystani morskiej.

Umowa została podpisana w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inwestycja jest podzielona na 3 etapy i zakłada m.in. nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego – ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty, dwa pomosty do cumowania na ok. 20 jednostek rybackich, budynek sanitariatów wyposażony w sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze, budynek gospodarczy wielofunkcyjny z własnym zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu wodnego dla rybaków, slip do wodowania mniejszych jednostek rybackich, miejsca parkingowe oraz środki trwałe oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przystani morskiej.

To wielki dzień dla nas wszystkich. 100% dotacja w kwocie blisko 13 mln zł pozwoli zrealizować wielką i potrzebną inwestycję w Naszej Gminie. Chcę jeszcze raz podziękować Panu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, który od początku sprzyjał nam w tym działaniu i okazywał zrozumienie dla potrzeb Gminy i Miasta Wolin. Dziękuję również całemu Kierownictwu ARiMR w naszym regionie. Dzisiejsze podpisanie umowy to efekt bardzo dobrej współpracy z Wolińskim Stowarzyszeniem Rybaków. Dlatego pragnę szczególnie podziękować Pani Prezes Henryce Palusińskiej oraz Wiceprezesom Tomaszowi Hamali i Jackowi Kowalczykowi. Dziękuję również wszystkim Radnym, którzy od początku wspierali ten i pozostałe projekty. Żałuję, że Radni Klubu Wolin 2023 nie byli za tą inwestycją ale liczę na to, że teraz, gdy mamy przyznane 13 milionów, będą nam w jej realizacji pomagać. Dziękuję również swoim współpracownikom z Prezesem Jarosławem Tarnowskim na czele. Zdobyliśmy już łącznie blisko 30 mln zł spoza budżetu, z różnych programów. Wreszcie przyszedł czas na wykorzystanie tych pieniędzy i rozpisywanie przetargów. Jestem przekonana, że te ogromne środki finansowe zmienią Naszą Gminę – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

💰Wartość projektu brutto: ‪15 804 050,02‬
💰Wartość projektu netto: ‪12 848 821,13‬
💰Wnioskowana dotacja: ‪12 848 821,13‬

Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” – zakres rybołówstwa morskiego. Operacja w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.