Wójt Świerzna Radosław Drozdowicz z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. W trakcie dzisiejszej sesji Rady Gminy, tamtejsi radni doceniając działania Wójta zdecydowali o udzieleniu mu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonanego budżetu.

2019 był to rok dużo lepszy, niż poprzedni. Budżet gminy wzrósł o 24% czyli o ponad 4 000 000 zł. Pozyskaliśmy ponad 500 000 zł darowizn na różne inwestycje i ponad 1 100 000 zł z funduszu dróg. Łącznie wydaliśmy 11% budżetu na inwestycje. Takich wskaźników w tej gminie jeszcze nie było. To zasługa dobrej współpracy z radą gminy, skarbnika i pracowników urzędu, za co serdecznie Im dziękuję. Na pewno nie będziemy zwalniać – mówił na sesji wójt Radosław Drozdowicz.