Ani Wójt Świerzna, ani Burmistrz Golczewa w ubiegłym roku nie zdecydowali się na umorzenie komukolwiek podatków. Tak wynika z opublikowanych wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia.