Wójt Gminy Świerzno przedstawił coroczny raport o stanie gminy. Znajdziemy w nim najważniejsze informacje o demografii gminy, wykonaniu budżetu, stanie mienia, gospodarce komunalnej czy wielu innych ważnych zagadnieniach. Na łamach portalu kamienskie.info przedstawimy raporty o stanie wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Kamieńskiego.

Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące jego działań wdrażających lokalne programy i uchwały w danym roku. Raport musi być złożony do 31 maja, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół niego. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak wydane na podstawie specustawy COVID 19 z 2 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża w tym roku ten termin o 60 dni, czyli do końca sierpnia.

Kliknij i przeczytaj raport o stanie Gminy Świerzno