Blisko 1,1 mln złotych oczekuje Agencja Mienia Wojskowego za budynek po byłym kasynie wojskowym znajdujący się w Dziwnowie. Niszczejąca od lat nieruchomość nie masz szczęścia do nabywców. Przetarg na zakup nieruchomości ma odbyć się pod koniec listopada.

Zdewastowany obiekt znajduje się na działce o powierzchni blisko 0,4 ha. Sam budynek ma powierzchnię 1500 metrów użytkowych. Działka o nieregularnym kształcie, płaskiej konfiguracji terenu, ogrodzona płotem betonowym i siatką metalową, porośnięta trawą i drzewami. Zabudowę stanowi wolnostojący 2-kondygnacyjny budynek o funkcji handlowo-usługowej (w kształcie litery „L”). Nieruchomość użytkowano wcześniej jako kasyno wojskowe. Lokal był wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dziwnów przedmiotowa działka znajduje się w jednostkach strukturalnych oznaczonych symbolami:  „U-M” – kompleks mieszkalno-rekreacyjno-sportowy z usługami towarzyszącymi.