Wojewoda Zachodniopomorski na uroczystym otwarciu sfinansowanego z programu „Maluch+” żłobka w Wolinie. Realizacja zadania zapewni 44 miejsca dla dzieci w wieku od roku do trzech lat. 

Zadanie pn. „Adaptacja części Przedszkola Miejskiego w Wolinie na żłobek” zostało zrealizowane w ramach umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim, przy udziale wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, realizowanym w roku 2020.

Wykonano 2 sale dydaktyczne wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i socjalnym, wózkownią, szatnią, ciągami komunikacyjnymi i tarasami. W ramach zadania dokonano przebudowy obiektu, wykonano nowe posadzki i sufity, okładziny sufitowe, ścienne i posadzkowe, wymieniono instalację elektryczną wentylacyjną, sanitarną i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.065.309,35zł, z czego kwota w wysokości 725.359,34zł została sfinansowana ze środków Funduszu Pracy objętych Programem „MALUCH+”.