W miniony piątek do Prezydenta Miasta Świnoujście wpłynął wniosek z Nadleśnictwa Międzyzdroje o opinię w sprawie dzierżawy prawie 4 hektarów lasu na Warszowie. Inwestor kanadyjska spółka chce wylesić ten teren pod budowę instalację związaną z wydobyciem ropy i gazu.

– Nie ma zgody na lokalizację takiej inwestycji na terenie Świnoujścia – mówi stanowczo Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.
Konkretnie chodzi o lokalizację na tym terenie wiertni do wywiercenia dwóch otworów poszukiwawczych o głębokości do 3500 metrów.
– Jestem kategorycznie przeciwny takiej lokalizacji i tak też brzmi moja odpowiedź do Nadleśnictwa Międzyzdroje – mówi Prezydent Świnoujście Janusz Żmurkiewicz. – Teren ten jest przeznaczony na zaplecze dla plaży miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają też szlaki turystyczno – rowerowe do Międzyzdrojów.

Dodaje również, że lokalizacja instalacji związanych z wydobyciem ropy i gazu będzie ogromnym problemem jeśli chodzi o ochronę środowiska. – Świnoujście ma status uzdrowiska – mówi prezydent Janusz Żmurkiewicz. – Dlatego taka instalacja na terenie administracyjnym naszego miasta jest niedopuszczalna.

Zaznacza także, że ewentualna zgoda wydana kanadyjskiej spółce na dzierżawę i wylesienie terenów leśnych w granicach administracyjnych Świnoujścia wpłynie na sprawę budowy terminala kontenerowego.

– Ta inwestycja wykluczy jakiekolwiek poparcie dla portu kontenerowego – mówi twardo prezydent Janusz Żmurkiewicz.
O całej prawie prezydent poinformował Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Radę Miasta Świnoujście, Zarząd Osiedla Warszów oraz Burmistrza Gminy Międzyzdroje Mateusza Bobka.

W grudniu 2017 roku Ministerstwo Środowiska wydało kanadyjskiej firmie Central European Petroleum (oddział w Warszawie) koncesję na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego na obszarze wyspy Wolin, konkretnie terenach położonych w granicach czterech gmin: Świnoujście, Międzyzdrojów, Dziwnowa i Wolina oraz na terenie przyległego morza.

Na podstawie tej koncesji pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto poszukiwania surowców w granicach administracyjnych Świnoujścia. A na początku lipca tego roku zakończono badania sejsmiczne na wodach morskich w strefie przybrzeżnej.

W październiku 2019 r. kanadyjska spółka wystąpiła do Lasów Państwowych o dzierżawę gruntów leśnych o powierzchni około 3,85 hektara wraz z ich wylesieniem pod lokalizację wiertni i wywiercenie dwóch otworów poszukiwawczych. Wniosek argumentowano, że jest to konsekwencja prac poszukiwawczych prowadzonych w ramach koncesji wydanej przez Ministra Środowiska w 2017 roku.

swinoujskie.info