Zapraszamy na włoski koncert Thomasa Grotto, który odbędzie się dnia 11 września br. o godz. 18:00 w sali OSP przy remizie w Golczewie. Wydarzenie, ze względu na reżim sanitarny, odbędzie się przy ograniczonej ilości osób. W związku z tym zapraszamy po odbiór bezpłatnych biletów wstępu, na podstawie których będzie możliwe wejście na salę. Dla tych osób, które pozostaną w domach, będziemy na żywo transmitować koncert na portalu społecznościowym FB Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 512 786 445.

Artystyczne wydarzenie odbędzie się w ramach zakończenia projektu pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.