Wielka Sobota jest czasem ciszy oraz oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Tak, jak w Wielki Piątek, nie sprawuje się dziś Mszy św.

W Wielką Sobotę w kościołach trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Dzień ten jest podzielony na dwie części. Pierwszą z nich jest święcenie pokarmów, które wierni do południa przynoszą do świątyń. Święcimy chleb (na pamiątkę nakarmienia przez Jezusa tłumów na pustyni), mięso (przypomnienie baranka spożywanego przez Jezusa i uczniów w wieczerniku podczas Paschy) i jajka (symbol nowego życia).

Drugą częścią obchodów Wielkiej Soboty jest Liturgia Wigilii Paschalnej. To symbol przejścia ze śmierci do nowego życia. Kapłan święci ogień i wodę chrzcielną. Wierni odnawiają także swoje przyrzeczenia ze chrztu. Następnie sprawowana jest uroczysta Eucharystia, którą kończy procesja rezurekcyjna. Bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja obwieszcza Zmartwychwstanie Chrystusa.

Uroczystościami Liturgii Wigilii Paschalnej rozpoczynamy pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jego zwieńczeniem będzie uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Pocieszyciela który zstąpił zgodnie z obietnicą Chrystusa.