Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzanego każdego roku przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że mediana dziennych wynagrodzeń dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wynosi 150 złotych brutto. Mediana wynagrodzeń (tzw. wartość środkowa) Polaków w 2019 roku wyniosła 4 785 złotych brutto miesięcznie. Oznacza to, że dzienne przychody na jednego obywatela to 159,5 zł brutto. O takiej kwocie mówimy w skali kraju.

Z raportu wynika, że mieszkańcy naszego regionu mogą liczyć na 150 złotych brutto dziennie, co oznacza ok. 129 złotych na rękę. Przy takiej medianie wynagrodzeń przeciętna stawka godzinowa za pracę w Zachodniopomorskiem powinna wynosić 16 złotych netto. Najwyższe dochody dzienne brutto mają mieszkańcy województwa mazowieckiego – ponad 190 złotych, a najniższe świętokrzyskiego, czyli zaledwie 126 złotych. Eksperci są zgodni, że do 2020 roku wynagrodzenia rosły.

Mediana wynagrodzeń, czyli tzw. wartość środkowa, według ekonomistów jest dość niereprezentatywną wartością. Oznacza to, że jest wiele osób, które zarabiają poniżej stawek wyliczonych przez kancelarię Sendlak & Sendlak, a także wiele, które tę średnią zawyżają. Specjaliści zauważają wzrost wynagrodzeń, ale nie brakuje opinii, że w roku 2020 z powodu pandemii koronawirusa możliwe są spadki.