Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, remonty dróg i wymiana orynnowania budynku świetlicy były głównymi tematami wtorkowego (23.09) spotkania Burmistrz Ewy Grzybowskiej z mieszkańcami Warnowa. Zebranie było związane z uchwaleniem przez sołectwo budżetu sołeckiego.

Z pewnością najważniejszą informacją jest to, że do końca roku odbędzie się wyłonienie wykonawcy sieci wodociągowej wraz z odrzutami do posesji dla miejscowości Warnowo. Wykonanie zadania nastąpi w 2021 roku

Prezes MPGK, Adam Celiński przekazał mieszkańcom dobrą wiadomość, że w planach Spółki jest ogłoszenie przetargu na dokumentację „sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Warnowo, Ładzin, Kodrąbek. Nie zabrakło rozmów o remontach dróg. Zgodziliśmy się co do konieczności ich wykonania. Mając na względzie ilość potrzeb, budżet gminy oraz duże zadania wymienione wcześniej, rozpoczęcie poważnych prac drogowych możliwe będzie po zrealizowaniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych, co zostało przyjęte ze zrozumieniem. Rada Sołecka zgłosiła potrzebę wymiany orynnowania budynku świetlicy. Razem z Prezesem MPGK zadeklarowaliśmy chęć pomocy w rozwiązaniu problemu. Przy wykorzystaniu podnośnika koszowego, jakim dysponuje nasza Spółka wykonamy stosowne prace – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.