Sporo siły i zaangażowania musieli włożyć wandale, którzy w nocy postanowili znaleźć nową lokalizację dla jednego ze znaków znajdujących się na terenie Golczewa. Na terenie kąpieliska, przy jednym z pomostów ktoś postanowił umieścić znak drogowy. Przypomnijmy teren miasta jest monitorowany. Czy uda się znaleźć żartownisiów?