Burmistrz Wolina podobnie jak pięciu samorządowców, którzy do tej pory publicznie zajmowali stanowisko zapatruje się sceptycznie na pomysł finansowania spółki utworzonej przez Powiat Kamieński celem utrzymania szpitala w Kamieniu Pomorskim. Jak zaznacza Ewa Grzybowska, choć istnienie i niezakłócone funkcjonowanie placówki medycznej jest kwestią istotną także dla Gmiy Wolin, to przy obecnej sytuacji budżetowej, poziomie zadłużenia i perspektywie wielkich inwestycji na które samorząd pozyskał dofinansowanie byłoby to trudne do pogodzenia.

Niezakłócone istnienie i funkcjonowanie ww. szpitala jest kwestią istotną również dla mieszkańców gminy Wolin i dla mnie osobiście, jako Burmistrza Wolina. Możliwość korzystania z usług medycznych w Kamieniu Pomorskim jest z pewnością bardziej komfortowe, aniżeli poza granicami naszego powiatu. Pamiętając jednak o bardzo trudnej sytuacji budżetowej gminy Wolin, poziomie zadłużenia i perspektywie wielkich inwestycji, na które pozyskaliśmy dofinansowania, a które wymagają udziału własnego gminy, bardzo trudno będzie znaleźć dodatkowe środki na partycypowanie w zadaniu utrzymywania wskazanej jednostki. Stanowiłoby to kolejne, dodatkowe i stałe zobowiązanie gminy, na które w obecnym kształcie budżetu nie ma środków. Wobec takiego zadania gmina kolejny raz byłaby zmuszona posiłkować się finansowaniem zewnętrznym. Zdając sobie jednak sprawę z powagi sytuacji i ważnego interesu mieszkańców, pozostaję do pełnej dyspozycji i dalszych rozmów w tej kwestii. Możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, a przede wszystkim dokładnymi wyliczeniami finansowymi pozwoli lepiej ocenić sytuację i możliwości gminy Wolin, w celu udzielenia ostatecznej odpowiedzi – informuje Burmistrz Ewa Grzybowska.