Jak informuje szpital Medicam w Gryficach, decyzją wojewody zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada br. w placówce zwiększono o 16 liczbę łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Obecnie w tzw. oddziale COVID, jest 36 łóżek takich łóżek.

Wcześniejszą decyzją wojewody – jak przekazuje szpital w Gryficach – „zmniejszono liczbę łóżek w w/w oddziale z 22 do 20, polecając jednocześnie zwiększenie do 4 liczby łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2”.