W obecności Ministra Aktywów Państwowych, prezesa grupy PGE dokonano dziś oficjalnego otwarcia farmy wiatrowej Starza / Rybice i Karnice II. Na miejsce uroczystości wybrano specjalnie przygotowany na ten cel fragment terenu nieopodal miejscowości Starza (gm. Świerzno)

Nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II to inwestycja w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. 43 turbiny o łącznej mocy zainstalowanej blisko 100 MW. Inwestycja ta zwiększa łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy #PGE o blisko 20 proc. do ponad 647 MW i umacnia pozycję Grupy jako największego producenta zielonej energii w Polsce.

– To największa inwestycja w farmy wiatrowe w Polsce PGE. Polski rząd konsekwentnie realizuje działania zmierzające w kierunku zmniejszenia emisyjności z poszanowaniem konwencjonalnej podstawy i w dialogu ze stroną społeczną – mówił podczas uroczystości otwarcia zachodniopomorskich inwestycji wicepremier Jacek Sasin – Budowa nowych mocy wytwórczych z OZE pozwala dalej dywersyfikować źródła energii, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także przybliża nas do realizacji celów unijnej polityki klimatyczno – energetycznej.

Dzięki inwestycji, gmina Świerzno otrzyma blisko 2,5 mln złotych corocznego wpływu z tytułu podatku. Na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zbudowano: 33 wiatraki o mocy znamionowej 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy w postaci dwóch stacji transformatorowych o napięciu 20/110kV i 30/110kV.

– Otwarcie farm wiatrowych w województwie zachodniopomorskim zapewni energię dla około 120 tys. gospodarstw domowych oraz pozwoli ograniczyć emisję CO2 w skali roku o 200 tys. ton. To inwestycja korzystna dla społeczności lokalnej i regionu – podkreślał prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Na potrzeby przedsięwzięcia o roboczej nazwie Klaster powstała też trzydziestokilometrowa linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem. Poprawi ona bezpieczeństwo energetyczne oraz parametry pracy sieci dystrybucyjnej w całym regionie. Do wykonania fundamentów wszystkich wiatraków zużyto 16340 m³ betonu oraz 2120 ton stali zbrojeniowej . Turbiny duńskiej firmy Vestas, każda o wadze ok. 260 ton, zostały zamontowane na 110 lub 125 metrowych wieżach. Pracujące na nich łopaty wykonane z laminatu mają średnicę 100 lub 110 metrów długości.