Władze Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Gryf Kamień Pomorski informują, że w środę (20 września) o godz. 19.00 w salce Kamieńskiego Domu Kultury odbędzie się walne zebranie wyborcze członków klubu w celu wybrania nowego prezesa. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć i decydować osoby z pełnymi prawami członkowskimi Klubu. Muszą mieć oni także uregulowane składki członkowskie.

Przypomnijmy, że na początku lipca z tej społecznej funkcji zrezygnował Daniel Klamborowski i od tego momentu na tym stanowisku był vacat. Tymczasowo rolę p. o. Prezesa pełnił, wiceprezes i jednocześnie kierownik drużyny seniorów Adrian Majewski.