Jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac związanych z remontem części murów obronnych okalających kamieńskie stare miasto.

Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku od remontu murów znajdujących się nieopodal mariny.