Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że  wyznacza dzień 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) jako dzień wolny od pracy, w  zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota). Wyznaczenie w takiej sytuacji dnia wolnego od pracy jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art.130 §2 ustawy Kodeks pracy. W związku z tym biura spółki będą nieczynne w dniu 10 sierpnia 2020 r., Zarząd PGK sp. z o.o. przeprasza za ewentualne utrudnienia.