W połowie października nurkowie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przystąpią do neutralizacji bomby Tallboy, zalegającej na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu. Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się kolejna narada planistyczna.

Tallboy – bomba o masie całkowitej 5400 kg została odkryta podczas prac pogłębieniowych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin w ubiegłym roku. Nurkowie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oczyścili tor wodny z mniejszych niewybuchów oraz pracowali, wspólnie z naukowcami z Politechniki Poznańskiej, nad najbezpieczniejszą koncepcją neutralizacji bomby.

– Bomba zostanie zneutralizowana metodą deflagracji, czyli wypalania materiału wybuchowego w miejscu znalezienia – mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Paweł Rodzoś – Ta metoda wymaga również specjalistycznego przygotowania obiektu, więc cała akcja potrwa kilka dni. Jak dotąd, to największa w Polsce tego typu akcja neutralizowania powojennych niewybuchów.

W proces neutralizacji ładunku, poza wiodącą jednostką, jaką jest 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, zaangażowane będą: Urząd Miasta w Świnoujściu, Urząd Morski w Szczecinie, Policja i Straż Pożarna. Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas akcji będą obowiązywały Gaz-System, Terminal LNG, Żeglugę Świnoujską. Całość koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW. Wyznaczone zostaną strefy bezpieczeństwa – zarówno na lądzie, jak i na Zalewie Szczecińskim, torach wodnych oraz przyległych do miejsca neutralizacji akwenach. Zostaną też opracowane szczegółowe strefy ewakuacji dla mieszkańców Świnoujścia, których zasięg zostanie podany w późniejszych komunikatach. Z uwagi na wielkość ładunku oraz wielkość stref bezpieczeństwa, do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele strony niemieckiej.