Od 26 czerwca do 31 sierpnia w Golczewie przy jeziorze Szczuczym będzie funkcjonowało kąpielisko miejskie. Niestety zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) nie będzie czynna wypożyczalnia sprzętu, tj. rowery wodne, kajaki, czy też leżaki. – Ratownicy będą czuwali nad Waszym bezpieczeństwem podczas kąpieli w godz. 11:00 do 19:00. Toalety będą utrzymywane w czystości i regularnie dezynfekowany poprzez personel za to odpowiedzialny – informują urzędnicy.

W związku z otwarciem kąpieliska, urzędnicy przypominają o zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego podczas korzystania z kąpieliska.

  1. Zachowajcie dystans społeczny, oraz minimalną odległość od osób postronnych, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób mieszkających ze sobą).
  2. Unikajcie zatłoczonych miejsc na terenie kąpieliska. Stosujcie środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
  3. W zaleceniach możemy również przeczytać o szczególnym zasłanianiu ust i nosa (np. z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
  4. Korzystajcie z własnego sprzętu turystycznego , przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki pływania, sprzęt ochronny).
  5. Dbajcie szczególnie o higienę rąk – często myjcie ręce wodą z mydłem oraz/lub je dezynfekujcie, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
  6. Zachowujcie czystość w otoczeniu, wyrzucajcie odpady do właściwych pojemników.
  7. Nie korzystajcie z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

źródło:
UM w Golczewie