Międzyzdroje są miastem o charakterze wypoczynkowym i turystycznym. Położenie miasta i jego walory powodują dynamiczny rozwój całej infrastruktury. Co i rusz powstają nowe hotele, domy, apartamentowce czy punkty usługowe, w wyniku czego zwiększa się zapotrzebowanie na wodę – szczególnie w sezonie letnim.

W związku z powyższym, podjęto decyzję o rozbudowie – modernizacji Komunalnego Ujęcia Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz Zbiornika wody czystej.

W ubiegły czwartek, 10-go grudnia podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Międzyzdrojach wraz z budową zbiornika wody surowej 2x 500 m 3”.

– Jest to bardzo ważny projekt, a w nim szalenie ważnym etapem jest budowa zbiornika retencyjnego. Te wielofunkcyjne zbiorniki wodne pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy, jak i powodzi. Małe i duże – poprawiają bilans wodny w swojej okolicy. Dlatego budowa zbiorników retencyjnych to jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec nasilających się zmian klimatu, jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, aby zapewnić właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska. Bardzo się cieszę, że udało się nam poczynić pierwszy krok w tym kierunku- zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.

Podjęta decyzja o rozbudowie – modernizacji Komunalnego Ujęcia Wody, ma zatem na celu zwiększenie przepustowości, efektywności oraz bezpieczeństwa w zapewnieniu ciągłości dostaw wody wszystkim mieszkańcom miasta.
Oprócz budowy zbiornika retencyjnego wody czystej, budynek stacji zostanie rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia, w których umieszczone zostaną nowe urządzenia technologiczne pozwalające na produkcję wody pitnej. Powstanie tu również zbiornik wody surowej.

Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta z firmą: „INSTALAND” Andrzej Białecki z siedzibą w Warszawie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 218 tys. zł. netto.

źródło:

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje