Na terenie Gminy Dziwnów powstaną dwa spośród 52 projektów w całym województwie, które uzyskały pozytywną ocenę oraz dofinansowanie. Chodzi o budowę zbiorników retencyjnych w Międzywodziu oraz stacji uzdatniania wody, które łącznie otrzymały 3 mln złotych dofinansowania od Marszałka.

Środki pochodzą programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Mogły być one skierowane tylko na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Marszałek zdecydował o wsparciu budowy, przebudowy lub doposażenia oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych.  Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł. Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł. 

I tak dziwnowski ZWiK wybuduje zbiorniki retencyjne w Międzywodziu, na które uzyskano 1,1 mln złotych dofinansowania. Z kolei gmina Dziwnów wybuduje także w Międzywodziu stację uzdatniania wody. Dofinansowanie w tym wypadku wyniosło 1,9 mln złotych.