O losie Społecznej Szkoły w Ładzinie w obecności Burmistrza oraz radnych dyskutowali wczoraj (9.03) mieszkańcy, członkowie Stowarzyszenia prowadzącego placówkę oraz rodzice.

Od dwóch lat posiadamy ten problem, od 1,5 roku organizowane są spotkania pomiędzy nami a gminą. My pozyskujemy ale nie na płace i ZUSy. Uderzyła nas reforma, bo doszły dzieci ale nie trafiły za nimi pieniążki. Drugim elementem jest płaca minimalna. Trzeba było podnieść środki 17 osobom. To spowodowało, że tych środków zaczyna brakować drastycznie. Dwa razy byliśmy w trudnej sytuacji niż teraz. Ale były światełka w tunelu. Obecnie nie mamy wiedzy na temat dotacji jaką otrzymamy w marcu. Chodzą słuchy, że minimalna ma wzrosnąć do 3 tys. złotych. Skąd mamy wziąć pieniądze? – mówiła prezes Stowarzyszenia.

17 lat temu szkoła zlikwidowała placówkę publiczną. Wtedy rodzice z Ładzina i Mieszańcy zdecydowali, że tą szkołę przejmą i problem udźwigną. Dziś gmina Wolin jako jedna z niewielu ma pięć szkół publicznych. To są szkoły, z których jeżeli zajdzie taka konieczność, a mam nadzieję, że tak się nie stanie dzieci nie pozostaną bez możliwości kontynuowania nauki. Mamy pięć szkół, jako gmina i burmistrz mam obowiązek i z niego się wywiążę. Każde dziecko zostanie dowiezione tam, gdzie będzie zadeklarowane do kontynuacji nauki – zapewnia Burmistrz Wolina.

„Stowarzyszenie przysnęło” 

Problem finansowania szkoły ma trwać już 1,5 roku. Jak usłyszeliśmy w trakcie stowarzyszenia, podczas dość szczerego wyznania osób zarządzających podmiotem jego członkowie „przysnęli”. Wszystko przez fakt, że w grudniu 2019 roku, na spotkaniu z Burmistrz Wolina padło zapewnienie, że gmina wesprze szkołę. Nikt z Zarządu podmiotu prowadzącego placówkę najwyraźniej nie wiedział, że gmina nie może dotować bezpośrednio wydatków związanych z płacami.

Budżet oświaty został zwiększony na ten rok. Zrobiliśmy to m.in. z myślą o potrzebach szkoły w Ładzinie. Są jednak przepisy, który wprost nie pozwalają nam przekazać dodatkowych 60 tys. złotych na wynagrodzenia. Dziś nie mamy tej wiedzy, w jaki sposób możemy szkołę dotować. Dlatego traktuje to jako pierwsze spotkanie, myślimy nad tym jak te środki przekazać. Na pewno dziś możemy przeznaczyć pieniądze np. modernizację oświetlenia, ogrzewania co obniży koszt eksploatacji obiektu. To jest decyzja podjęta w listopadzie 2019 roku. Szukamy rozwiązań, aby móc dotować placówkę inaczej. Jesteśmy za tym, żeby te dzieci się tu uczyły, po prostu szukamy rozwiązań – zaznaczała Burmistrz Wolina.