29 maja 2020r. Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim reprezentowany przez Burmistrza – Stanisława Kuryłło funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany realizującego zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim uruchomił  PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ePUAP, który znajduje się w budynku Urzędu, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu.

Aby potwierdzić profil zaufany w naszym Urzędzie wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i złożyć wniosek o profil zaufany. Następnie należy udać się osobiście do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się  w naszym Urzędzie i zatwierdzić założenie profilu. Do potwierdzenia profilu zaufanego potrzebny będzie dokument tożsamości osoby ubiegającej się o profil zaufany np. dowód osobisty, paszport.

Co to jest Profil Zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę).

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Ważne!

  • Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata).
  • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.

Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?

  • Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
  • Oszczędność czasu – nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd
  • Dostęp do różnych placówek administracji publicznej – możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce

Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?

…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.

Serwisy, w których załatwisz sprawy online z pomocą Profilu Zaufanego: