Dokładnie o 6,23 ha jak wynika z zapytania ofertowego powiększy się obecny cmentarz komunalny przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim. Samorząd ogłosił już zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Posłuży ona jako załącznik do wniosku o wyrażenie zgody na pochówek na terenie przeznaczonym na powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego pod względem sanitarnym.

Obszar przeznaczony na poszerzenie cmentarza jest obecnie nieużytkiem, porośniętym wysoką roślinnością łąkową, pojedynczymi krzewami oraz drzewami. Jest on objęty planem zagospodarowania przestrzennego.